Keyword Insight

Khai thác insight đắt giá từ hàng triệu dữ liệu từ khoá

Quét và tổng hợp toàn bộ truy vấn tìm kiếm liên quan từ ý định của người dùng

Google là tập dữ liệu về hành vi và chân dung người dùng lớn nhất
được thu thập trong lịch sử nhân loại. Là nơi khách hàng tìm đến đầu
tiên khi họ có thắc mắc, trước khi hỏi bất cứ ai hay đến bất kỳ đâu.
Đây là tập dữ liệu khách hàng vô giá nếu được khai thác đúng cách.

Chúng tôi coi việc thu thập và bao quát lượng dữ liệu này là tiền đề
quan trọng nhất trong quá trình phân tích và nghiên cứu của mỗi dự
án. Thuật toán của Keyword Insight quét toàn bộ tập dữ liệu truy
vấn liên quan của người dùng tới chủ đề bạn quan tâm. Đảm bảo
lượng dữ liệu lớn và đa dạng nhất, giúp bạn có được thông tin hiệu
quả.

Phân chia theo từng chủ thể quan tâm của người dùng

Dữ liệu càng nhiều đòi hỏi hệ thống phân tích càng phức tạp. Trong hàng triệu dòng dữ liệu có được, làm sao để chắt lọc chúng thành những insight đáng giá của người dùng? Sau khi dành rất nhiều thời gian nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng dữ liệu truy vấn thường được chia thành 3 dạng chính: Truy vấn câu hỏi – Thắc mắc của người dùng về thương hiệu hay sản phẩm; Truy vấn giới từ – Nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm/thương hiệu; Truy vấn so sánh – dạng nhu cầu thông tin so sánh sản phâm / thương hiệu với 1 sp/thương hiệu khác.

Bạn sẽ dễ dàng thấy được những chủ thể này được phân loại 1 cách mạch lạc và dễ hiểu trong công cụ của chúng tôi. Giúp bạn dễ dàng lựa chọn và khởi tạo những nhóm từ khoá có tính liên kết và tương đồng cao, đồng thời chắt lọc được những insight quý giá cho quá trình phân tích và nghiên cứu của mình

Nắm rõ được chân dung người dùng & Mối bận tâm của họ

Chân dung khách hàng chân thực nhất được tạo nên bởi những
insight thầm kín nhất. Thông qua công cụ của chúng tôi, bạn sẽ dễ
dàng thấy được những truy vấn riêng tư nhất từ khách hàng của
mình. Không những thế, những truy vấn này đều là những truy vấn
thực, với một số lượng truy vấn đáng kể được Google lưu trữ lại để
đảm bảo tính xác đáng của dữ liệu.

Chính những truy vấn này sẽ giúp bạn xây dựng được rõ ràng nhất
chân dung người dùng và mối bận tâm của họ.

Gợi ý các chủ đề xây dựng chiến lược nội dung

Ngoài việc hỗ trợ xây dựng chân dung người dùng keyword insight còn là công cụ đắc lực giúp bạn có thể dễ dàng khám phá hàng trăm ý tưởng từ khoá khác nhau để xây dựng một kế hoạch content hoàn chỉnh và đa dạng.

Công cụ của chúng tôi sẽ giúp bạn xây dựng những nội dung gần gũi nhất với nhu cầu của khách hàng