Tính năng
DASHBOARD
Màn hình chính thể hiện toàn bộ thông tin về dự án giúp bạn quản lý, định hướng tối ưu các chiến dịch SEO tốt hơn

 • <?php echo esc_html($alt); ?>
Device Slider
KEYWORD EXPLORER
Công cụ nghiên cứu từ khóa tổng hợp, trực tiếp thông qua Google API

 • <?php echo esc_html($alt); ?>
 • <?php echo esc_html($alt); ?>
Device Slider
SITE ANALYSIS
Cung cấp góc nhìn tổng quan và chi tiết theo nhiều khía cạnh quan trọng về website đối thủ và thị trường đang quan tâm

 • <?php echo esc_html($alt); ?>
 • <?php echo esc_html($alt); ?>
 • <?php echo esc_html($alt); ?>
Device Slider
WEBSITE AUDITOR
Website Auditor là công cụ phân tích chi tiết cấu trúc Onpage và trải nghiệm người dùng.

 • <?php echo esc_html($alt); ?>
 • <?php echo esc_html($alt); ?>
Device Slider
KEYWORD RANKER
Keyword Ranker là công cụ kiểm tra và theo dõi thứ hạng từ khoá số lượng lớn.

 • <?php echo esc_html($alt); ?>
Device Slider
CONTENT
Không còn lo nội dung kém chất lượng khiến website bị kìm hãi không thể phát triển.

 • <?php echo esc_html($alt); ?>
 • <?php echo esc_html($alt); ?>
 • <?php echo esc_html($alt); ?>
Device Slider