Ren SEO Blog
Nơi đây chúng tôi chia sẻ phép màu
cách dùng website auditor

Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Website Auditor

 Lợi ích Onpage luôn là 1 phần quan trọng trong mỗi chiến dịch SEO. Theo thời gian, Google đã thay đổi rất nhiều các trọng số về Link, Social Signal, Page Speed, Mobile,… tuy nhiên Onpage lại rất ít thay đổi.  Việc tối ưu toàn diện Onpage ngay từ lúc

Xem thêm
cách dùng site analysis

Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Site Analysis

Lợi ích: Càng hiểu rõ về thị trường, hiểu rõ về đối thủ cạnh tranh – Càng giảm bớt rủi ro khi bắt đầu chiến dịch SEO & Marketing.  Site Analysis của Ren SEO sẽ giúp các SEOer nắm bắt một cách chi tiết về traffic, khách hàng mục tiêu

Xem thêm
cách dùng mini ahrefs

Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Mini Ahrefs

Lợi ích: Mini Ahrefs trong Ren SEO là tính năng thu nhỏ của Ahrefs. Ở Mini Ahrefs sẽ hiển thị các thông số về Ahrefs Rank, UR, DR, Backlinks, Referring Domain, Organic Traffic, Traffic Value.  Với những thông số mà Mini Ahrefs cung cấp sẽ giúp bạn định hướng SEO

Xem thêm
cách dùng dashboard

Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Dashboard

Lợi ích: Dashboard giúp tổng hợp, trực quan hóa các thông số quan trọng của dự án SEO như Google Analytic, Google Search Console, Ahrefs, Keyword Rank…vào 1 nơi duy nhất. Khi triển khai 1 chiến dịch SEO, các SEOer phải sử dụng rất nhiều tool. Đồng thời, họ phải

Xem thêm
cách dùng website auditor

Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Website Auditor

 Lợi ích Onpage luôn là 1 phần quan trọng trong mỗi chiến dịch SEO. Theo thời gian, Google đã thay đổi rất nhiều các trọng số về Link, Social Signal, Page Speed, Mobile,… tuy nhiên Onpage lại rất ít thay đổi.  Việc tối ưu toàn diện Onpage ngay từ lúc ban đầu sẽ giúp các

Xem thêm
cách dùng site analysis

Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Site Analysis

Lợi ích: Càng hiểu rõ về thị trường, hiểu rõ về đối thủ cạnh tranh – Càng giảm bớt rủi ro khi bắt đầu chiến dịch SEO & Marketing.  Site Analysis của Ren SEO sẽ giúp các SEOer nắm bắt một cách chi tiết về traffic, khách hàng mục tiêu của đối thủ cạnh tranh

Xem thêm
cách dùng mini ahrefs

Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Mini Ahrefs

Lợi ích: Mini Ahrefs trong Ren SEO là tính năng thu nhỏ của Ahrefs. Ở Mini Ahrefs sẽ hiển thị các thông số về Ahrefs Rank, UR, DR, Backlinks, Referring Domain, Organic Traffic, Traffic Value.  Với những thông số mà Mini Ahrefs cung cấp sẽ giúp bạn định hướng SEO tốt hơn và đưa ra

Xem thêm
cách dùng dashboard

Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Dashboard

Lợi ích: Dashboard giúp tổng hợp, trực quan hóa các thông số quan trọng của dự án SEO như Google Analytic, Google Search Console, Ahrefs, Keyword Rank…vào 1 nơi duy nhất. Khi triển khai 1 chiến dịch SEO, các SEOer phải sử dụng rất nhiều tool. Đồng thời, họ phải nắm bắt và kết hợp

Xem thêm