Renseo hỗ trợ được gì ?​
Dưới đây những câu hỏi thường gặp trong quá trình sử dụng rất hữu ích cho bạn
Support / Tài khoản

Tôi có thể nâng cấp hoặc hạ cấp các gói dịch vụ mà tôi đã sử dụng trước đó hay không?

Có, Anh/Chị có thể hạ cấp/ nâng cấp các gói dịch vụ vào bất cứ lúc nào.

Tôi có thể kiểm tra ngày đăng ký và ngày hết hạn sử dụng không?

Có. Anh/Chị có thể kiểm tra thời gian đăng ký và thời gian hết hạn để tiếp tục gia hạn/ nâng cấp hoặc hủy các gói dịch vụ của Ren SEO.

Nếu tôi hủy gói thành viên trước khi hết hạn thì có được hoàn lại tiền hay không?

Ren SEO không hỗ trợ việc hoàn lại tiền khi Anh/Chị đã hoàn tất thủ tục thanh toán.

Tôi đang dùng gói Premium với địa chỉ email là [email protected], tôi muốn đổi sang địa chỉ email [email protected] có được hay không?

Ren SEO chưa hỗ trợ việc đổi địa chỉ email. Anh/Chị chỉ có thể sử dụng địa chỉ email đã đăng ký trước đó hoặc tạo tài khoản mới với email mong muốn.

Renseo có cộng dồn thời gian sử dụng hay không?

Có, Renseo sẽ cộng dồn thêm thời gian sử dụng nếu Anh/Chị nâng cấp hoặc gia hạn mới trước khi gói thành viên hiện tại hết hạn.