Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Keyword Mixer

Lợi ích

Keyword Mixer là một công cụ hỗ trợ bạn khai thác toàn bộ từ khóa tiềm năng từ danh sách từ khóa gốc, giúp bạn nắm bắt mọi cơ hội tiếp cận khách hàng và gia tăng cơ hội cạnh tranh.

Cách thức sử dụng

Bước 1: <Đăng nhập> Renseo và chọn tính năng Keyword Mixer trên thanh Menu hoặc ngay trên Dashboard

Chọn tính năng Keyword Mixer trên thanh Menu hoặc Dashboard
Chọn tính năng Keyword Mixer trên thanh Menu hoặc Dashboard

 

Bước 2: Chọn bắt đầu để thêm từ khóa tối thiểu vào 2 danh sách

Chọn bắt đầu để tiếp tục dùng Keyword Mixer
Chọn bắt đầu để tiếp tục dùng Keyword Mixer

 

Bước 3: Thêm danh sách từ khóa mới hay danh sách từ khóa bị loại bỏ tùy vào mục đích của bạn

Tùy chọn thêm danh sách từ khóa
Tùy chọn thêm danh sách từ khóa

 

Bước 4: Tùy chỉnh danh sách từ khóa nhận được từ nhóm danh sách bạn đầu theo các thiết lập

Tùy chỉnh kết quả danh sách từ khóa
Tùy chỉnh kết quả danh sách từ khóa

 

– Mặc định: Từ khóa từ mỗi danh sách được nối lại với nhau và có khoảng trắng ở giữa

– “Ngoặc kép” & [Ngoặc vuông]: Từ khóa từ mỗi danh sách được nối lại với nhau, có khoảng trắng ở giữa và được dấu ngoặc kép/ ngoặc đơn bọc bên ngoài 

– Từ khóa tên miền: Từ khóa từ mỗi danh sách được nối lại với nhau và không có khoảng trắng 

– Tùy chỉnh: Tùy chọn ký tự ở đầu/ giữa/ cuối kết quả từ khóa nhận được từ nhóm danh sách ban đầu”

Bước 5: Nhận danh sách từ khóa từ các thiết lập

Nhận kết quả danh sách từ khóa
Nhận kết quả danh sách từ khóa

 

➤ Trải nghiệm ngay 10 ngày sử dụng Renseo miễn phí tẹt ga không giới hạn tính năng: https://app.renseo.vn
➤ Các gói dịch vụ của Renseo: https://renseo.vn/bang-gia/
➤ Link Video hướng dẫn sử dụng: https://bit.ly/videohdsdrenseo
➤ Ebook hướng dẫn sử dụng: https://bit.ly/ebookhdsdrenseo
➤ Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/renseovn

—————————–
Renseo – Digital Advertising Platform
Address: 151 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM
 Contact us: 02836367820