Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Check Duplicate

Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Check Duplicate

Lợi ích

Trùng lặp nội dung gây ảnh hưởng lớn đến Ranking cũng như trải nghiệm người dùng. Chức năng Duplicate Content của Ren SEO sẽ giúp SEOer kiểm tra nội dung trùng lặp chi tiết tới từng câu trên Internet giúp:

  • Leader quản lý, kiểm tra chất lượng team Content hoặc Outsource
  • SEOer tự mình thao tác, tìm ra những lỗi trùng lặp trên Website

Cách thức sử dụng

Truy cập https://app.renseo.vn, sau đó nhấn chọn Check Duplicate

check theo đoạn hoặc link

Lựa chọn check nhanh theo đoạn hoặc check theo Link

check nhanh

Lựa chọn kiểu truy xuất dữ liệu (Database hoặc Realtime), vị trí, ngôn ngữ

lựa chọn kiểu truy xuất dữ liệu

Kết quả 

xuất kết quả

➤ Trải nghiệm ngay 1 tháng sử dụng Ren SEO miễn phí tẹt ga không giới hạn tính năng: https://app.renseo.vn
➤ Các gói dịch vụ của Ren SEO: https://renseo.vn/bang-gia/
➤ Link Video hướng dẫn sử dụng: https://bit.ly/videohdsdrenseo
➤ Ebook hướng dẫn sử dụng: https://bit.ly/ebookhdsdrenseo
➤ Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/renseovn

—————————–
Ren SEO – Digital Advertising Platform
🏫 Address: 151 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM
 Contact us: 02836367820