Bạn cần sử dụng bộ công cụ phục vụ mục đích gì?

PREMIUM

129

.000
/tháng

Tiết kiệm 840.000đ mỗi năm

Tổng tiền phải trả: 1.548.000đ

PLATINUM

199

.000
/tháng

Tiết kiệm 1.200.000đ mỗi năm

Tổng tiền phải trả: 2.388.000đ

PHÂN TÍCH TỪ KHÓA & XÂY DỰNG PERSONAS

Keyword Explorer

Từ khóa/ ngày

50

1000

Keyword Insight

Lượt/ ngày

05

20

Site Analysis

Lần/ ngày

20

50

SÁNG TẠO & THỰC THI NỘI DUNG

Content Creator

Bài viết/ ngày

20

100

Topic Research

Lượt/ ngày

20

100

Spin Content

Lượt/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

Plagiarism Content

Lượt/ ngày

10 dự án

20 dự án

Công cụ hỗ trợ khác

Check Allintitle

Lượt/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

PREMIUM

199

.000
/tháng

PLATINUM

299

.000
/tháng

PHÂN TÍCH TỪ KHÓA & XÂY DỰNG PERSONAS

Keyword Explorer

Từ khóa/ ngày

50

1000

Keyword Insight

Lượt/ ngày

05

20

Site Analysis

Lần/ ngày

20

50

SÁNG TẠO & THỰC THI NỘI DUNG

Content Creator

Bài viết/ ngày

20

100

Topic Research

Lượt/ ngày

20

100

Spin Content

Lượt/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

Plagiarism Content

Lượt/ ngày

10 dự án

20 dự án

Công cụ hỗ trợ khác

Check Allintitle

Lượt/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

PREMIUM

199

.000
/tháng

Tiết kiệm mỗi năm 1.200.000đ

Tổng tiền phải trả: 2.388.000đ

PLATINUM

259

.000
/tháng

Tiết kiệm mỗi năm 1.680.000đ

Tổng tiền phải trả: 3.108.000đ

NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA & INSIGHT

Keyword Explorer

Từ khóa/ ngày

35

200

Keyword Insight

Lượt/ ngày

30

200

Keyword ranker

Dự án/ từ khóa/ user

3/300

5/1000

KIỂM SOÁT NỘI DUNG

Spin Content

Lượt/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

Plagiarism Content

Lượt/ ngày

10

40

PHÂN TÍCH WEBSITE

Site Monitor

Website/ account

3

5

Site Analysis

Lần/ ngày

20

50

Website Auditor

Lần/ ngày

CÔNG CỤ HỖ TRỢ KHÁC

Mini Ahrefs

Lần/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

Check Allintitle

Lượt/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

Location Ranker

Lượt/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

Keyword Mixer

Lượt/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

Keyword Data

Lượt/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

PREMIUM

299

.000
/tháng

PLATINUM

399

.000
/tháng

NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA & INSIGHT

Keyword Explorer

Từ khóa/ ngày

35

200

Keyword Insight

Lượt/ ngày

30

200

Keyword ranker

Dự án/ từ khóa/ user

3/300

5/1000

KIỂM SOÁT NỘI DUNG

Spin Content

Lượt/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

Plagiarism Content

Lượt/ ngày

10

40

PHÂN TÍCH WEBSITE

Site Monitor

Website/ account

3

5

Site Analysis

Lần/ ngày

20

50

Website Auditor

Lần/ ngày

CÔNG CỤ HỖ TRỢ KHÁC

Mini Ahrefs

Lần/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

Check Allintitle

Lượt/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

Location Ranker

Lượt/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

Keyword Mixer

Lượt/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

Keyword Data

Lượt/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

PREMIUM

259

.000
/tháng

Tiết kiệm mỗi năm 1.680.000đ

Tổng tiền phải trả: 3.108.000đ

PLATINUM

325

.000
/tháng

Tiết kiệm mỗi năm 2.088.000đ

Tổng tiền phải trả: 3.900.000đ

NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA & INSIGHT

Keyword Explorer

Từ khóa/ ngày

35

200

Keyword Insight

Lượt/ ngày

30

200

Keyword Ranker

Dự án/ từ khóa/ user

3/300

5/1000

PHÂN TÍCH & SÁNG TẠO NỘI DUNG

Content Creator

Bài viết/ ngày

20

100

Topic Reseach

Lượt/ ngày

20

100

Spin Content

Lượt/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

Plagiarism Content

Lượt/ ngày

10

40

PHÂN TÍCH WEBSITE

Site Monitor

Website/ account

3

5

Site Analysis

Lần/ ngày

20

50

Website Auditor

Lần/ ngày

CÔNG CỤ HỖ TRỢ KHÁC

Mini Ahrefs

Lần/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

Check Allintitle

Lượt/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

Location Ranker

Lượt/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

Keyword Mixer

Lượt/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

Keyword Data

Lượt/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

PREMIUM

399

.000
/tháng

PLATINUM

499

.000
/tháng

NGHIÊN CỨU TỪ KHÓA & INSIGHT

Keyword Explorer

Từ khóa/ ngày

35

200

Keyword Insight

Lượt/ ngày

30

200

Keyword Ranker

Dự án/ từ khóa/ user

3/300

5/1000

PHÂN TÍCH & SÁNG TẠO NỘI DUNG

Content Creator

Bài viết/ ngày

20

100

Topic Reseach

Lượt/ ngày

20

100

Spin Content

Lượt/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

Plagiarism Content

Lượt/ ngày

10

40

PHÂN TÍCH WEBSITE

Site Monitor

Website/ account

3

5

Site Analysis

Lần/ ngày

20

50

Website Auditor

Lần/ ngày

CÔNG CỤ HỖ TRỢ KHÁC

Mini Ahrefs

Lần/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

Check Allintitle

Lượt/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

Location Ranker

Lượt/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

Keyword Mixer

Lượt/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

Keyword Data

Lượt/ ngày

Vô hạn

Vô hạn

Nếu bạn còn do dự, hãy trải nghiệm ngay 10 ngày dùng thử Renseo

Các câu hỏi thường gặp

Tôi có thể kiểm tra ngày đăng ký và ngày hết hạn sử dụng không?

Có. Anh/Chị có thể kiểm tra thời gian đăng ký và thời gian hết hạn để tiếp tục gia hạn/ nâng cấp hoặc hủy các gói dịch vụ của Renseo.

Nếu tôi hủy gói thành viên trước khi hết hạn thì có được hoàn lại tiền hay không?

Renseo không hỗ trợ việc hoàn lại tiền khi Anh/Chị đã hoàn tất thủ tục thanh toán.

Trong quá trình sử dụng Renseo, nếu tôi cần được hỗ trợ thì liên lạc với ai?

Anh/Chị vui lòng liên hệ qua các hình thức dưới đây để được hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng.

  • Hotline: 028 3636 7820
  • Fanpage Renseo: https://www.facebook.com/renseovn/
  • Email: [email protected]

Trong quá trình sử dụng Renseo, nếu tôi cần được hỗ trợ thì liên lạc với ai?

Chuyển khoản ngân hàng: 

  • Chủ tài khoản: Nguyễn Mạnh Linh
  • STK: 80060475
  • Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) CN Hoàn Kiếm_HN
  • Nội dung: (Gói RenSEO) – (Ghi rõ email đăng ký) – (Số tháng đăng ký)

Momo

  • 0834763376
  • Nội dung: (Gói RenSEO) – (Ghi rõ email đăng ký) – (Số tháng đăng ký)